Kontaktní osoby

Manažer projektu (odpovědná osoba za projekt):

Mgr. Božena Vaněčková

Střední průmyslová škola dopravní Plzeň

Průkopníků 290

322 00  Plzeň 5 - Křimice

 

Metodik a lektor projektu:

Mgr. David Simota

Střední průmyslová škola dopravní Plzeň

Průkopníků 290

322 00  Plzeň 5 - Křimice