Pilotáž projektu skončila...

31.05.2011 14:24

Dne 31. května 2011 skončilo tříměsíční pilotní ověřování kvality modernizované výuky v rámci našeho projektu, a to v předmětech Motorová vozidla, Základy ekologie a chemie, Německý jazyk a Odborný výcvik (dílna a laboratoř). Na základě zpětné vazby ze strany žáků zúčastněných na projektu mohou lektoři výuku trvale zkvalitňovat a vyvarovat se případných didaktických chyb. Každý lektor projektu vypracuje svou hodnotící zprávu a předá ji ke zpracování metodikovi projektu...