Vítejte u nás!!!

Vážení přátelé,

děkujeme vám, že jste navštívili naše internetové stránky, jejichž prostřednictvím dokumentujeme průběh realizace projektu č. 11 (plné evidenční označení CZ.1.07/1.1.12/03.0011) s názvem "Nauč se a vytvoř!", který spadá do operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) a je financován z ESF (Evropského sociálního fondu).

Náš projekt má za cíl zlepšit podmínky pro výuku technických oborů na Střední průmyslové škole dopravní Plzeň, v místě poskytovaného vzdělávání  SPŠD v Plzni 5 - Křimicích, Průkopníků 290. Chceme trvale zlepšovat podmínky pro výuku technických oborů na naší škole a zvyšovat motivaci žáků ke vzdělávání se v těchto oborech. Kromě odborných předmětů, kde budeme tyto zásady podporovat a zvyšovat motivaci žáků ke vzdělávání, se zaměříme také na environmentální oblast a odbornou výuku v cizím jazyce, stejně jako na účast na odborných exkurzích a soutěži. Chceme tak zvýšit technickou gramotnost žáků i pedagogů při práci s  moderní multimediální technikou, vytvářet audiovizuální přípravy pro výuku na interaktivních tabulích a počítačích, čímž umožníme modifikovat, a tedy i zdokonalit školní vzdělávací program (ŠVP).

Naším záměrem je tedy znatelné zvýšení kvalifikace zúčastněných pedagogů a žáků. Chceme vytvořit materiály pro interaktivní metody výuky v odborných předmětech a pro odborný výcvik tak, aby praktické dovednosti navazovaly na teorii, a to tím, že žáci budou v rámci odborného výcviku vyrábět praktické učební pomůcky a modely na základě nabytých teoretických znalostí. Výukový materiál v teorii doplní metodické listy, metodické pokyny, různé hry, příklady a testy. Těmito prvky inovovaná výuka je určena zejména pro obor Autotronik a bude probíhat v následujících předmětech:


1) Motorová vozidla,
2) Odborný výcvik - laboratoře a dílna,
3) Základy ekologie a chemie,
4) Německý jazyk.

 

Formou přednášek vyškolíme pro oblast využívání ICT ve výuce lektory, kteří budou vytvářet interaktivní soubory příprav pro moderní výuku a poté je budou ve výuce aktivně používat. Jsme přesvědčeni, že uvedenými aktivitami zatraktivníme nejen studium technických oborů, ale zcela přirozenou cestou přispějeme i ke zvyšování prestiže naší školy. Průběh projektu je naplánován na období od 1. 12. 2010 do 30. 6. 2012.

Všem návštěvníkům těchto internetových stránek doporučujeme průběžně sledovat záložku "Aktuality", kde vždy upozorňujeme na všechny významné aktivity a události týkající se našeho projektu, které budou zachyceny fotograficky v záložce "Fotogalerie".

 Děkujeme všem návštěvníkům internetových stránek za zájem a podporu našich aktivit...