VŘ1 - Dodávka ICT

20.12.2010 07:05

Vyzva_k_podani_nabidky_vaneckova_finalni.pdf (222,6 kB)
VZ priloha c 1 - vymezeni predmetu zakazky.pdf (229,8 kB)
VZ_priloha_3_kryci_list nabidky[1].pdf (196,7 kB)
VZ_priloha_4_cestne prohlaseni[1].pdf (157,2 kB)
VZ_priloha_5_specifikace a polozkovy rozpocet nabidky[1].pdf (205,3 kB)
VZ_priloha_6_Kriteria_prijatelnost_ a_upnosti_nabidky[1].pdf (156,9 kB)
VZ_priloha_c_2_zakladni_kvalifikac_predpoklady.pdf (167,6 kB)
Zadavaci dokumentace[FINÁLNÍ verze].pdf (212,6 kB)