Vznikají dvě nově vybavené učebny!!!

26.01.2011 16:35

Již v prosinci 2010 začaly práce na rekonstrukci původně skladovacích prostor určených pro vznik zcela nové menší učebny, která má sloužit především k výuce s využitím nejmodernějších multimediálních technologií. Kromě toho vylepšujeme i další větší učebnu, aby zde rovněž mohl probíhat inovativní vzdělávací proces pro větší skupiny studentů. Vše již působí mnohem vlídněji a nic už nepřipomíná původní neutěšený stav. Postupně jsou instalovány nové elektrické a internetové rozvody. Následovat bude vymalování učeben a poté začneme postupně pořizovat vhodný školní nábytek, počítače a další zařízení včetně dotykových tabulí. Držte nám palce, ať se nám vše podaří zrealizovat ve stanoveném časovém horizontu! Děkujeme!